Il clima sa mida ed ussa? Saira tematica naziunala, SRF Info, 20.05h
Carte Blanche SRF Info